top of page

Covid-19

Maakt de huidige crisis Industrie 4.0 nóg relevanter?

Op dit moment lijkt het ongevoelig en ongepast om Industrie 4.0 te bespreken zoals het vóór de crisis werd besproken. De drijvende krachten achter de pre-crisis benadering van Industrie 4.0 waren gericht op concurrentievoordeel, kostenreductie, productiviteit, duurzaamheid en innovatie. Het doel was om goed geleide bedrijven nog beter te laten draaien. 

Bij een crisis zoals de Covid-19, schakelt de focus van vele ondernemingen over van groei en ontwikkeling naar overleven en schadebeperking.  

Dit leidt bij vele ondernemingen tot onmiddellijke financiële gevolgen waarbij de ondernemingen toekomstige investeringen moeten laten vallen.Veel Industrie 4.0-oplossingen die momenteel worden overwogen of worden geïmplementeerd, kunnen potentieel in de categorie niet-essentiële bedrijfsactiviteiten vallen. 

Dit roept een aantal uitdagende maar relevante vragen op: 

• Is Industrie 4.0 zelfs een onderwerp waar ondernemingen aan zouden moeten denken

• Is Industrie 4.0 nog relevant? 

• Als het relevant is, waarom en welke rol moet het dan spelen om vooruit te komen?

Het korte antwoord op de eerste twee vragen is ja, bij CP-A geloven wij dat Industrie 4.0 niet alleen zo relevant is als voorheen, maar wij zijn ervan overtuigd dat het eigenlijk nog veel relevanter is om op die manier in de toekomst beter gewapend te zijn tegen gelijkaardige economische uitdagingen.  

graph-industry.jpg

Dit is waarom:

De prioriteiten van de meeste ondernemingen vallen tijdens het nieuwe post-crisis tijdperk in drie verschillende fasen:

 

Fase 1 – Overleving, Fase 2 – Herstel, Fase 3 – “Business as Usual”. 

Het doel van alle ondernemingen is om zo snel mogelijk en met minimale kosten naar fase 3 te gaan. Voor men het operationele model van de herstelfase kan definiëren, moet er rekening gehouden worden met de lessen die uit de Covid-19 crisis getrokken zijn. Enkel op deze manier kan men een veerkrachtiger en flexibeler productieproces opbouwen. 

 

Stel uzelf enkele fundamentele vragen, zoals:  

 • Waar zitten de zwakke punten in mijn productie proces en business flows?  

 • Welke factoren zorgden voor de uitdagingen voor ons bedrijf tijdens deze crisis?  

 • Hoe krijgen we deze factoren onder controle en wat hebben we nodig om beter gewapend te zijn in de toekomst? 

CP-A gelooft dat de belangrijkste bevinding zal zijn dat de bestaande systemen en processen niet geschikt waren voor het beoogde doel. Bij CP-A zijn wij overtuigd dat één van de grootste zwakheden een gebrek aan real-time zichtbaarheid in het hele bedrijf is. Zicht dat essentieel is om cruciale zakelijke beslissingen te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Wat is de vraag naar producten en waar kunnen we die vervaardigen? 

 • Wat zijn onze huidige voorraadniveaus voor grondstoffen en afgewerkte goederen? 

 • Wat is onze productiecapaciteit, zowel wat betreft personeel als beschikbaarheid van activa? 

 • Wat is onze reserveonderdelenvoorraad en waar kunnen we die vinden? 

 • Waar zijn onze grondstoffenzendingen en welke alternatieven hebben we? 

 • Wat is de real-time situatie in ons distributienetwerk voor afgewerkte goederen? ​

De meeste systeemarchitecturen bestaan momenteel uit een heterogene mix van applicaties en datasilo's. Dit heeft het gevolg met zich meegebracht dat zodra er een crisis zich voordeed en het systeem zich buiten de normale bedrijfsomstandigheden moest bewijzen, deze heterogene mix van applicaties gefaald heeft. De bestaande architecturen konden niet alle informatie real-time op de juiste plaats krijgen. Een uitdaging waar Industrie 4.0 de rol op zich neemt.

 

De rol van Industrie 4.0 in de toekomst?
 

Industrie 4.0 speelt vanaf vandaag een andere rol. Zijn rol zou moeten zijn: 

 1. Bedrijven helpen te overleven

 2. De herstelfase te verkorten en organisaties te helpen om terug naar de dagdagelijkse routines te keren. 

 3. Industrie 4.0 bied het platform om op middellange tot lange termijn nieuwe, veerkrachtiger productieprocessen te ontwikkelen.

Industrie 4.0 had de impact van deze crisis voor ondernemingen sterk kunnen beperken

 

Een paar voorbeelden zijn: 

 • Real-time inzicht in de beschikbaarheid van grondstoffen, eindproducten, overhead, mensen en activa. 

 • Gebruik van kunstmatige intelligentie en “machine learning” om activiteiten voortdurend opnieuw te beoordelen en opnieuw te plannen. 

 • Robotica ter ondersteuning van arbeidsintensieve activiteiten. 

 • Het gebruik van mobiele technologie en augmented / virtual reality om werknemers in staat te stellen taken uit te voeren waarvoor ze niet zijn opgeleid. Dit zou kunnen hebben bijgedragen aan tekorten aan vaardigheden als gevolg van zelfisolatie of herbestemming van de productie. 

 • Al deze technologieën samen met “digital twins” en ondersteuning op afstand van de productie zullen de beschikbaarheid van middelen verbeteren. 

 • Het op afstand en virtueel kunnen werken zal helpen bij de uitdagingen van lockdown en sociale afstand. Netwerkbeveiliging is hier zeer belangrijk om het toenemende werken op afstand mogelijk te maken. 

 • 3D-printen van reserveonderdelen die vastzaten in de supply chain. 

 • Gebruik van AGV's, autonome elektrische voertuigen en drones om de afhankelijkheid van mensen opnieuw te verminderen en om de uitdagingen van sociale afstand te vergemakkelijken. 

Veel van deze technologieën en oplossingen werden als leuk en overbodig gezien. Velen waren aan het uitstellen om de sprong naar Industrie 4.0 te maken en deze technologieën te omarmen. We moeten samen nadenken hoe we deze technologieën in de toekomst versneld kunnen implementeren en dit op de meest efficiënte manier. Industrie 4.0 kan niet langer genegeerd worden door de oplossingen dat deze technologische vooruitgang met zich meebrengt. Onze specialisten staan klaar om dit samen met u in kaart te brengen.  

Het lijdt geen twijfel dat COVID-19 een transformerende kracht is, maar het brengt ons niet in Industrie 5.0. Het zal alleen maar de acceptatie van Industrie 4.0 versnellen, waardoor uw concurrentiële bedrijven in alle sectoren een meer volwassen staat van IoT-technologie en workflow zullen krijgen.

  

Industrie 4.0 heeft vier centrale concepten. Deze omvatten slimme productie, de slimme fabriek, donkere fabrieken (ook wel licht-uit productie genoemd) en industriële Internet of Things (IIoT) -technologie. Alle vier weerspiegelen ze een grotere trend: automatisering. Een groot deel van Industrie 4.0 omvat het gebruik van verbeterde gegevensverzameling (mogelijk gemaakt door IoT-apparaten) om workflow- en productieprocessen te stroomlijnen.

Voor degenen die niet bekend zijn met donkere fabrieken, weerspiegelen deze het toppunt van automatisering. Lights-out manufacturing verwijst naar een volledig geautomatiseerde werkomgeving. Waar mensen en machines naast elkaar werken in een slimme fabriek, hebben donkere fabrieken geen enkele persoon op het terrein nodig. 

Dit concept heeft onmiddellijk waarde gekregen tijdens de COVID-19-pandemie. Het idee van een volledig functionele fabrieksvloer die geen permanent personeel nodig heeft, betekent een ononderbroken productie. Desalniettemin kunnen of willen veel organisaties zich niet committeren aan dit niveau van automatisering. Slimme fabrieken verminderen het aantal benodigde werknemers nog steeds drastisch, aangezien de meeste eenvoudige taken zijn geautomatiseerd.

Door slimmere productieprocessen toe te passen, wordt de afhankelijkheid van menselijke werknemers verminderd, wat betekent dat fabrieken de omvang van een dienst kunnen verkleinen zonder de productie te verkleinen. Het betekent ook dat het garanderen van de sociale afstand voor je  werknemers gemakkelijker wordt.  

Hoewel bedrijven in het verleden reden hadden om digitale workflows te omarmen, heeft COVID-19 nog een sterkere stimulans gegeven om over te stappen naar een slimme fabriek, compleet met slimme productie of slimme printprocessen. Het zou ons bij CP-A niet verbazen dat de organisaties die het minst werden getroffen door de COVID-19-pandemie, degenen waren met de beste automatiseringspraktijken en reeds bestaande digitale workflow-processen. 

Samengevat komt het erop neer dat de COVID-19-pandemie de realiteit van Industrie 4.0 belangrijker heeft gemaakt. Digitale workflows en automatisering zijn geen doelen meer, het zijn vereisten in de toekomst. Ze hebben bedrijven een weg geboden om inkomstenstromen tijdens deze pandemie te behouden. De toekomst is hier, maar alleen de slimste bedrijven zullen deze ten volle benutten. 

Onze specialisten bij CP-A kunnen samen met u bestuderen hoe de huidige Industrie 4.0 technologieën u kunnen helpen veerkrachtiger te zijn door robuustere productieprocessen te ontwikkelen. Op die manier ben je in de toekomst beter gewapend om met dit niveau van ontwrichting om te gaan. 

De samenwerking tussen onze specialisten en uw productie specialisten is de sleutel tot een succesvolle digitale transformatie van uw productie. 

We moeten de traditionele silo's afbreken, zowel binnen organisaties als in het ecosysteem van externe leveranciers. Dit is nooit zo duidelijk geweest dan nu.

 

Wij als CP-A hebben niet alle antwoorden, niemand van ons. Wat wij wel hebben zijn veel ideeën, een verlangen om het verschil te maken en de bereidheid om te luisteren en samen met u als één team deze noodzakelijke digitale transformatie tot een succes te maken. 

Neem gerust met ons contact op via onderstaand contactformulier voor een brainstormsessie met onze Industrie 4.0 experten. Bekijk zeker ook de webinars die dit artikel ondersteunen.

 

Samen komen we deze crisis sterker door! 

Stay safe, stay healthy! 

No upcoming events at the moment
bottom of page