Cases07 oktober 2020

Vergrendelde stop Boor- en stopmachine Hoogoven B

John Kennedylaan 51
B-9042 Gent

2020-2021

De productie van staal begint meestal met het smelten van ijzererts in een hoogoven. Een hoogoven is een installatie waarin ijzererts en koolstof worden gesmolten en gemengd. Ze worden verhit tot ze zo sterk smelten dat via chemische reacties ruwijzersmelt ontstaat, waarin een bepaald percentage koolstof is opgelost. Vervolgens wordt het afgetapt. Wanneer er voldoende ruwijzersmelt in de haard is verzameld, wordt de hoogoven onderaan geopend en stroomt het ruwijzersmelt via het tapgat naar buiten. Daar wordt het opgevangen in mengers, die worden getransporteerd naar de staalfabriek voor verdere verwerking. Wanneer al het ruwijzer uit de hoogoven is afgetapt, wordt het tapgat weer dichtgemaakt.

Bij het aftappen van het ruwijzer is de boor- en stopmachine onmisbaar. Deze robuuste machines doen niet meer dan hun naam doet vermoeden, maar gezien de uitdagende omgeving en hoge temperaturen is de juiste knowhow nodig om de machines correct aan te sturen.

Tijdens de renovatie van HOB in 2020 heeft ArcelorMittal besloten het nieuwe veiligheidsconcept voor de 2 robuuste machines aan CPA toe te vertrouwen. Wat voorheen verplicht met LOTO-sloten werd uitgevoerd, is vervangen door het veel gebruiksvriendelijkere ‘Vergrendelde Stop’ principe, waarbij de installatie eenvoudig beveiligd kan worden door middel van een bi-stabiele drukknop.

De veiligheid van deze machines is op twee manieren te bekijken. Ten eerste moet ervoor worden gezorgd dat alle energiebronnen (elektriciteit, pneumatiek, hydrauliek) zijn uitgeschakeld wanneer er aan de machines wordt gewerkt of als er een operatoractie wordt uitgevoerd. Maar minstens even belangrijk is de juiste werking van de machines om te waarborgen dat de werking van de hoogoven niet wordt verstoord. Het openen en sluiten van de hoogoven is namelijk minstens zo belangrijk om andere gevaarlijke situaties te allen tijde te vermijden.

Om deze reden zijn er naast de 2 standaardsituaties (in gebruik of veilig gesteld) ook meerdere noodprocedures uitgewerkt die snel in werking kunnen worden gesteld als de correcte acties worden genomen. Dit om de veiligheidsapparatuur te overbruggen, nadat deze eerst door menselijke controle is gecontroleerd. Dit lijkt tegenstrijdig met een veiligheidsconcept, maar het is zo ontworpen dat de uitdagende situatie te allen tijde het hoofd kan bieden zonder de veiligheid van het personeel in gevaar te brengen.

Vanwege de omstandigheden is het niet mogelijk om een volwaardig afschermend hekwerk te integreren. Daarom is er gekozen voor een optimale indicatie van de huidige situatie. Grote lampen boven de installaties geven aan of de installatie veilig is of in werking, terwijl nodige geluidssignalen worden gebruikt om het aanwezige personeel snel te waarschuwen bij eventuele anomalieƫn. Een handige extra toevoeging is het gebruik van LED-projectie om de veilige zone af te bakenen, zodat de operator altijd weet waar hij veilig kan bewegen en waar niet.

Indicatie veiligheid via grote lampen bovenaan.

Doorgedreven veiligheidsconcept om het gewenste Performane Level (PLr) te behalen.

LED-projectie om gewenste zone aan te geven.

CTA image

Interesse in een samenwerking?

Control & Protection Automation is al meer dan 30 jaar actief als professioneel systeem integrator voor industriƫle elektrische automatisering en IT-projecten.